Szkoła Podstawowa w Krzeszowie - Aktualności KSO
Spotkania promocyjne w miejscowościach

W miesiącu grudniu 2014 r. odbyło się jedenaście spotkań podsumowujących zrealizowany projekt „Śladami przeszłości – historia szkolnictwa na terenie gminy Krzeszów i okolic” i promujących wydaną książkę. Podczas tych spotkań została przestawiona prezentacja multimedialna, która przybliżyła zebranym poszczególne działania projektowe, omówiono prace związane z opracowywaniem publikacji i przedstawiono krótkie historie szkół z danych miejscowości. Zebrani mogli też obejrzeć nagrodzone prace plastyczne i literackie konkursów dla dzieci i dorosłych.

Harmonogram spotkań:

  1. Spotkanie w  Gimnazjum w Krzeszowie – 18. 12.2014 r. godz. 17.00. Prowadzący spotkanie: Mirosław Siek, Krystyna Boćko, Katarzyna Pokora, Anna Szuryn, Halina Kuryś, Anna Jaśkowska Czop.

 

2. Spotkanie w Gminnym Przedszkolu w Krzeszowie – 19.12. 2014 r. godz. 14.00. Prowadzący spotkanie: Mirosław Siek i Magdalena Skotnicka.

 

3. Spotkanie w Szkole Podstawowej w Krzeszowie – 19.12. 2014 r. godz. 17.00. Prowadzący spotkanie: Mirosław Siek, Krystyna Boćko, Katarzyna Pokora, Anna Jaśkowska-Czop.


4. Spotkanie w miejscowości Jasiennik Stary – 21.12. 2014 r. godz. 10.30. Prowadzący spotkanie: Mirosław Siek, Krystyna Boćko, Katarzyna Pokora.
5. Spotkanie w Szkole Podstawowej w Bystrem – 21.12. 2014 r. godz. 13.00. Prowadzący spotkanie: Mirosław Siek, Teresa Darmobit, Jadwiga Koguc

6. Spotkanie w Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym – 21.12. 2014 r. godz.15.00. Prowadzący spotkanie: Mirosław Siek, Krystyna Boćko, Katarzyna Pokora.

 


7.Spotkanie w miejscowości Nowa Wieś – 21.12. 2014 r. godz. 17.00. Prowadzący spotkanie: Mirosław Siek, Krystyna Boćko, Katarzyna Pokora.

 


8.Spotkanie w miejscowości Kustrawa – 29.12. 2014 r. godz. 15.00. Prowadzący spotkanie: Mirosław Siek, Iwona Hasiak , Marian Zielonka.

9. Spotkanie w miejscowości Łazów – 29.12. 2014 r. godz. 17.00. Prowadzący spotkanie: Mirosław Siek, Danuta Gaweł, Leszek Łebko.

 


10. Spotkanie w miejscowości Koziarnia – 30.12. 2014 r. godz. 15.00. Prowadzący spotkanie: Mirosław Siek, Anna Waliłko, Ewa Wojtowicz.

 


11. Spotkanie w miejscowości Kamionka Górna – 30.12. 2014 r. godz. 17.00. Prowadzący spotkanie: Mirosław Siek, Halina Kuryś, Ewa Szałęga.

 

 

Obsługę techniczną i administracyjną zapewnili: Jacek Grochowicz, Patrycja Kargol i Iwona Hulak.

Zarząd KSO składa serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom i mieszkańcom poszczególnych miejscowości, którzy przybyli na spotkania.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

1. Spotkanie w Gminnym Przedszkolu w Krzeszowie – 19.12. 2014 r. Prowadzący spotkanie: Mirosław Siek i Magdalena Skotnicka.

 
Uroczystość podsumowania projektu realizowanego przez KSO

19 grudnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Śladami przeszłości – historia szkolnictwa na terenie gminy Krzeszów i okolic” realizowany przez Krzeszowskie Stowarzyszenie Oświatowe w okresie od czerwca do grudnia 2014 r. Celem projektu było zainteresowanie mieszkańców lokalną historią oraz przybliżenie wiedzy o historii miejscowego szkolnictwa, pokazanie sylwetek nauczycieli i znanych absolwentów szkół. Głównym efektem projektu było wydanie książki pt. „Historia szkolnictwa gminy Krzeszów i okolic”. Na ponad  800 stronach opisano historię i współczesność dziesięciu okolicznych szkół. Książka zawiera wiele cennych informacji i unikalnych zdjęć. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Sieka – dyrektora Zespołu Szkół w Krzeszowie, a autorami poszczególnych rozdziałów są głównie nauczyciele Zespołu Szkół w Krzeszowie. Podczas spotkania zaprezentowane zostały plastyczne i literackie prace konkursowe, zwycięzcom wręczono nagrody rzeczowe. Najaktywniejsi wolontariusze otrzymali dyplomy i podziękowania za znaczący wkład w realizację projektu.

 

Spotkanie uświetniły występy artystyczne uczniów Gimnazjum w Krzeszowie.

 

W uroczystości uczestniczyło wielu zacnych gości, m.in. Barbara Obara – kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Robert Bednarz – starosta niżański, Stanisław Nowakowski – wójt Krzeszowa, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz byli i obecni dyrektorzy szkół. Spotkanie prowadzili: Mirosław Siek – dyrektor ZS w Krzeszowie i Ewa Pokora – prezes KSO.

Projekt koordynowany przez zespół: Krystyna Boćko, Katarzyna Pokora, Mieczysława Tutka i Ewa Pokora był dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 
Wystawa literackich i plastycznych prac konkursowych

W Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie w miesiącu grudniu 2014 r. została zorganizowana wystawa prac konkursowych w ramach realizowanego przez Krzeszowskie Stowarzyszenie Oświatowe projektu „Śladami przeszłości – historia szkolnictwa na terenie gminy Krzeszów i okolic”. Znalazły się tam nagrodzone prace plastyczne uczniów klas I – III szkół podstawowych z gminy Krzeszów, prace literackie: uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas I- III gimnazjum, prace literackie i plastyczne osób dorosłych oraz 5 najciekawszych prac konkursu „Historia jednej fotografii”.

Wystawę licznie odwiedzają uczniowie krzeszowskich szkół oraz mieszkańcy Krzeszowa. Wszyscy zwiedzający mogą złożyć swój podpis w Księdze odwiedzin.

Organizatorzy serdecznie zapraszają tych, którzy jeszcze nie zwiedzili wystawy czynnej do końca stycznia 2015 r.

 
Wydanie książki "Historia szkolnictwa gminy Krzeszów i okolic"

W grudniu 2014 r. została wydana publikacja „Historia szkolnictwa gminy Krzeszów i okolic”, jako uwieńczenie pracy wielu wolontariuszy i członków Krzeszowskiego Stowarzyszenia Oświatowego oraz innych osób zaangażowanych w realizację projektu.

 

 
Spotkania zespołu redakcyjnego - wolontariuszy

Powołany został zespół redakcyjny składający się z 5 wolontariuszy. Podczas spotkań, członkowie zespołu, wykorzystując m. in. wiedzę z zakresu odbytych warsztatów usystematyzowali i dokonali korekty materiałów zebranych i opracowanych przez uczniów z „Klubu Młodego Historyka” ich opiekunów i innych dorosłych wolontariuszy.

Ponadto, zespół uwzględnił w swych pracach dotychczas opracowane materiały w formie gotowych plików cyfrowych: część biogramów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi; wykazy nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych szkołach; wykazy absolwentów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krzeszowie; fragmenty historii czterech szkół opisane na podstawie zachowanych dokumentów archiwalnych (do 1960 roku).

Członkowie zespołu wyjeżdżali także  do Państwowego Archiwum w Przemyślu i Kraśniku. W oparciu o zgromadzoną dokumentację przygotowali teksty  i wybrali zdjęcia do makiety książki.

 
Zajęcia warsztatowe "Ocalić zdjęcia od zapomnienia"

Warsztaty  prowadził specjalista fotograf. Celem tych zajęć było zapoznanie uczestników  z profesjonalnymi sposobami postępowania  z pamiątkowymi i  wartościowymi historyczne   zdjęciami, aby mogły służyć przyszłym pokoleniom oraz zdobycie wiedzy o sposobach przechowywania i archiwizowania zdjęć. W warsztatach uczestniczyło 20 osób dorosłych.

 

 
Konkurs plastyczny "Nasze szkoły w oczach artystów - projekt okładki książki"

Głównym celem konkursu dla osób dorosłych było ukazanie wizerunku szkół w oczach przedstawicieli różnych pokoleń poprzez opracowanie projektu okładki obrazującej historię i tradycję naszych szkół.

I wyróżnienie: Pisula Helena

II wyróżnienie: Kargol Joanna

III wyróżnienie: Sawicka Elżbieta

Wyróżnione prace zaprezentowane zostaną na zebraniu podsumowującym realizację projektu oraz na wystawie zorganizowanej w GOK w Krzeszowie.

 
Konkurs "Ja i moja szkoła"

Konkurs zorganizowany był w 4 kategoriach wiekowych. Jego głównym celem było rozwijanie zainteresowań plastycznych  i literackich oraz pokazanie w jaki sposób różne pokolenia postrzegają swoje szkoły.

Kategoria I

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III szkół podstawowych

W Konkursie uczestniczyło 31 uczniów z Zespołu Szkół w Krzeszowie -  Szkoła Podstawowa  i Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem.

I miejsce: Michał Stodulski

II miejsce: Izabela Dechnik

III miejsce: Jagoda Reichert

Kategoria II

Konkurs literacki dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

W Konkursie uczestniczyło 20 uczniów z Zespołu Szkół w Krzeszowie -  Szkoła Podstawowa  i Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem.

I miejsce: Julia Szuryn

II miejsce: Jakub Łebko

III miejsce: Wiktoria Sieniawska

Kategoria III

Konkurs literacki dla uczniów klas I –III gimnazjum

W Konkursie uczestniczyło 20 uczniów Zespołu Szkół w Krzeszowie -  Gimnazjum w Krzeszowie

I miejsce: Gabriela Jaśkowska

II miejsce: Eryk Hammer

III miejsce: Patricia Madej

Kategoria IV

konkurs literacki do osób dorosłych (mieszkańców gminy)

W konkursie uczestniczyło 9 osób.

I miejsce: Bronisława Jaśkowska

II miejsce: Zbigniew Szczębara

III miejsce: Agnieszka Hulak

Wyróżnione prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas spotkania podsumowującego realizację projektu, a następnie prace będą eksponowane na wystawie zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie.

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

Szkoła Podstawowa w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox