Projekty szkolne
„W ŚWIECIE MITÓW” – projekt uczniów klasy V

We wtorek 15 września uczniowie klasy V pod opieką polonistki – p. H. Kuryś przedstawili na forum klasy efekty swojej pracy – zamienili salę do języka polskiego w grecki Olimp, a sami stali się starożytnymi bogami.

Więcej…
 
VII Dyktando Niepodległościowe „O historii po polsku”

1 października  2019 r. uczniowie naszej szkoły po raz drugi wzięli udział w projekcie edukacyjnym Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”,

Więcej…
 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany był w Szkole Podstawowej w Krzeszowie  od kwietnia do grudnia 2018 r. Szkoła w ramach programu otrzymała dotację na zakup książek, dzięki czemu szkolna biblioteka wzbogaciła się o 299 pozycji. W szkole odbyły się liczne wydarzenia promujące czytelnictwo, m.in. spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, projekty edukacyjne, wystawy. Przeprowadzono także pogadankę dla rodziców nt. Wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.

 
„Co robić z odpadami”

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Co robić z odpadami” prowadzonego przez Urząd  Gminy w Krzeszowie

Ochrona środowiska w zakresie postępowania z odpadami wymaga podejmowania działań edukacyjnych już od najmłodszych lat i sprzyja powstawaniu nawyków ekologicznych. Dlatego we wrześniu 2018 r. w Szkole Podstawowej w Krzeszowie uczniowie klas I-III  wzięli udział w zajęciach pt. „Co to są śmieci i jak się ich pozbyć”. W ramach tego tematu dzieci przypomniały sobie zasady segregowania odpadów, wymieniały, jakie są rodzaje odpadów i do jakich pojemników trzeba je wrzucać. Uczniowie dyskutowali, dlaczego należy dbać o środowisko przyrodnicze i co należy robić, aby zmniejszyć ilość produkowanych śmieci. Uczniowie dowiedzieli się także, co dzieje się z posegregowanymi odpadami i do czego powtórnie się je wykorzystuje. Dzieci utrwaliły pojęcie słowa „recykling” i jego znaczenie dla środowiska. Uczniowie obejrzeli film pt. „Segregujemy odpady”, który uświadomił im, jakie niebezpieczeństwa zagrażają naszej planecie Ziemi ze strony człowieka, a także ukazał sposoby jej ochrony. Dzieci bawiły się także posługując się swoją pomysłowością i kreatywnością w ,,Bank pomysłów” , podawały swoje propozycje, do czego mogą posłużyć odpowiednio posegregowane odpady. Na zajęciach został także przeprowadzony konkurs plastyczny. Uczniowie wykonywali rysunki dotyczące segregowania odpadów. Prace plastyczne dzieci zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej, znajdującej się na korytarzu, aby prezentowane prace mogli zobaczyć uczniowie z klas starszych. Aby pokazać naszym podopiecznym, że odpady można wykorzystywać w różny, niekonwencjonalny sposób, zaproponowałyśmy dzieciom  zabawy i konkurencje sportowe z wykorzystaniem  odpadów-plastikowych kubeczków, butelek, papieru do wycierania rąk, gazet. W ramach tego projektu dzieciom przekazano ulotki informujące „Czym jest PSZOK?” oraz edukacyjne książeczki do kolorowania pt. „Co zrobić z odpadami?”, które wykorzystano na zajęciach edukacyjnych. W gazetce szkolnej „Szkolne Echo” zamieszczono artykuł opisujący działania proekologiczne prowadzone w szkole. Głównym celem projektu było rozbudzenie  świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Projekt miał również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska jest zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Realizowany przez szkołę projekt przyczynił się do podniesienia świadomości ekologicznej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 

 
Projekt „Historia mojej rodziny - drzewo genealogiczne”

Uczniowie  klasy IVa i IVb w roku szkolnym 2017/2018 wykonywały projekt „Historia mojej rodziny - drzewo genealogiczne polegający na graficznym przedstawieniu stopnia pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny. Celem projektu było poznanie swojego pochodzenia i zainteresowanie przeszłością własnej rodziny.Najciekawsze prace zostały zaprezentowane na wystawie (listopad - grudzień 2017 r.) w budynku szkoły podstawowej.

Projekt był realizowany pod opieką p. Teresy Darmobit.

 


Szkoła Podstawowa w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox