Dla Rodziców - warto przeczytać
List do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej - 2016 r

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z przyjętą tradycją na zakończenie roku szkolnego 2015/2016  przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje z życia szkoły oraz własne spostrzeżenia i refleksje wynikające z naszej całorocznej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Wielu z Państwa powinno mieć ogromną satysfakcję z osiągnięć swoich dzieci w bieżącym roku szkolnym. My jesteśmy szczególnie  dumni ze wszystkich naszych pracowitych, ambitnych i kulturalnych uczniów,  którzy m.in. wykazywali się dużą odpowiedzialnością  i zaangażowaniem oraz osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje wysiłek uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysoką średnią ocen: kl. I: Jonik Kamil, Fusiarz Dominik, Szymczuk Michał, Traka Nikola, Pytlak Kamil; kl. IIa: Dziedzic Gabriela, Wróbel Magdalena; kl. IIb: Chmielowiec Maria, Kwiecińska Milena, Szałaj Julia, Świąder Izabela, Węglarz Patrycja; kl. III: Ryczko Karolina, Sekulska Lena, Dziedzic Agata, Fusiarz Magdalena, Wójcik Wiktoria, Wołoszyn Julia. Uczniowie klas IV-VI, którzy osiągnęli bardzo wysoką średnią ocen: klasa IVa - Strojek Karolina, Szczur Aleksandra; klasa IVb - Łuczyn Marcelina, Grzebieniak Maciej, Jonik Wiktoria; klasa V - Waliłko Bartłomiej, Pintal Maciej, Stodulski Michał, Nizio Artur; klasa VI - Schiffer Oliwia, Kotuła Piotr, Piróg Michał.  Kolejność klas według średniej ocen (od najwyższej): IVa - 4,11; VI - 3,94; IVb - 3,83; V - 3,56.

Cieszymy się, że wszyscy uczniowie otrzymują promocję do kolejnej klasy, a 21 uczniów kl. VI kończy szkołę podstawową. Wyniki osiągane przez wielu uczniów są słabe jak na ich możliwości, a szkoda, że brakuje im sumienności i systematyczności w codziennej pracy (to może być też efektem braku skuteczności dorosłych w motywowaniu dzieci do nauki). Istotny wpływ na wyniki w nauce ma frekwencja  uczniów, co potwierdzają wyniki klasyfikacji rocznej (od najwyższej): III - 95,30%, V - 95,24%, IVa - 95,06%, IIb - 94%, VI - 93%, IVb – 92,17%, I - 90,83%, IIa - 89,00%. Cieszy fakt, że aż 13 uczniów może pochwalić się wzorową frekwencją. Tym bardziej to cenne, bo wiemy, że nie wszystkie nieobecności uczniów były naprawdę uzasadnione.

W przeprowadzonym 10 maja 2016 r. Ogólnopolskim Badaniu Kompetencji Trzecioklasistów organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych w porozumieniu z MEN uczestniczyło 17 uczniów z klas trzecich szkoły podstawowej. Uczniowie rozwiązywali testy: polonistyczny, matematyczny i przyrodniczy (3 razy po 45 minut), które obejmowały badanie takich umiejętności jak: z testu polonistycznego korzystanie z informacji - wyszukiwanie informacji i wnioskowanie, analiza i interpretacja tekstów kultury - świadomość językową i estetyczną; z testu matematycznego rozwiązywanie zadań tekstowych, umiejętności rachunkowe, rozumowanie w arytmetyce, wyobraźnię geometryczną; z testu przyrodniczego rozumienie i korzystanie z metody badawczej, posługiwanie się warsztatem badacza, błędne przekonania, wykorzystanie wiadomości i zastosowanie umiejętności przedmiotowych. Średnie wyniki uczniów w badaniu z edukacji polonistycznej: 8,12 pkt. (na 16 pkt.), tj. 50,75 %. Średnie wyniki uczniów w badaniu z edukacji matematycznej: 7,74 (na 17 pkt.), tj. 45,53 %. Średnie wyniki uczniów w badaniu z edukacji przyrodniczej: 7,47 (na 15 pkt.), tj. 49,80 %.

Średnie wyniki uczniów w badaniu (uzyskane z trzech  testów):  23,33 pkt. (na 48 pkt.), tj. 48,60 %.

Uczniowie klasy piątej brali udział w badaniu  umiejętności polonistycznych, matematycznych i przyrodniczych przeprowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Z języka polskiego zadania dotyczyły trzech obszarów  (rozumienie tekstu literackiego, rozumienie tekstu nieliterackiego, pisanie) i miały różny stopień trudności. Zadania sprawdzały umiejętności analityczne i interpretacyjne, przedstawienie własnego stanowiska i argumentowania. Badanie kompetencji matematycznych dotyczyło obszarów: rozumowanie i tworzenie strategii w arytmetyce, rozumowanie i tworzenie strategii zadania sprawdzały sprawność rachunkową, modelowanie matematyczne oraz rozumowanie i tworzenie strategii. Z przyrody diagnozowane były następujące umiejętności: rozumienie i korzystanie z metody badawczej, posługiwanie się warsztatem badawczym, błędne przekonania, wykorzystanie wiadomości i zastosowanie umiejętności przyrodniczych. Celem badania uczniów z zakresu przyrody było wskazanie, które umiejętności warto ćwiczyć, aby rozwój kompetencji przyrodniczych uczniów przebiegał harmonijnie i zgodnie z ich możliwościami.

Na zakończenie klasy szóstej uczniowie sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności na Sprawdzianie szóstoklasisty organizowanym przez CKE. Cieszymy się z dobrego wyniku uczniów z języka angielskiego i języka polskiego. Niestety wyniki z matematyki nie są satysfakcjonujące dla uczniów i szkoły. Wyniki na sprawdzianie to ukoronowanie wieloletniej pracy ucznia i szkoły, która jest ona o wiele efektywniejsza, gdy współpraca szkoły z rodzicami została nakierowana na ciągłe wspieranie dziecka. Wynik z języka polskiego jest niższy niż średni wynik w powiecie i województwie oraz porównywalny ze średnim wynikiem w województwie. Wynik z matematyki jest niższy niż średni wynik w powiecie i województwie. Wynik z języka angielskiego jest znacznie wyższy niż średni wynik w powiecie i województwie.

Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie: z języka polskiego - I miejsce: Tomasz Węglarz, II miejsce: Oliwia Schiffer, Michał Piróg, - III miejsce: Patryk Czapla, Klaudia Kierońska;  z matematyki - I miejsce: Oliwia Schiffer, - II miejsce: Tomasz Węglarz, Piotr Kotuła, III miejsce: Aleksander Sieczka; z języka angielskiego - I miejsce: Oliwia Schiffer,

II miejsce: Michał Piróg, Aleksander Sieczka, III miejsce: Tomasz Węglarz. Kolejność uczniów według najwyższego wyniku sprawdzianu (tj. ze wszystkich części łącznie, przy maksymalnej liczbie punktów za sprawdzane umiejętności - 80 pkt.): 1. Oliwia Schiffer (75 pkt.), 2. Tomasz Węglarz (69 pkt.), 3. Piotr Kotuła, Michał Piróg, Aleksander Sieczka (65 pkt.).

Stwarzaliśmy uczniom  możliwość rozwijania swoich różnorodnych zainteresowań oraz sprawdzenia swoich wiadomości  i umiejętności, a także przeżycia sukcesu  w różnorodnych konkursach, które spotykały się z ich dużym zainteresowaniem. Oto zwycięzcy tych konkursów:

a) Konkursy dla uczniów szkoły podstawowej organizowane przez Kuratorium Oświaty (wyniki I-etapu): matematyczny (7 uczestników) - I miejsce: Bartłomiej Waliłko (kl. V); konkurs z języka angielskiego (10 uczestników) - I miejsce: Bartłomiej Waliłko (kl. V); przyrodniczy (7 uczestników) - I miejsce: Michał Piróg (kl. VI); konkurs z języka polskiego (2 uczestników) - I miejsce: Oliwia Schiffer (klasa VI).

b) Inne konkursy szkolne: szkolny konkurs w kategorii klas I - III „Zdrowo się odżywiamy i prowadzimy aktywny styl życia” - I miejsce: Nikola Traka (kl. I), Franciszek Garbacz (kl. IIb), Karolina Ryczko (kl. III); konkurs dla uczniów uczęszczających na świetlicę szkolną „Zdrowy styl życia” - I miejsce grupowo: Marta Bielec, Kacper Gontarz, Wiktoria Prucnal, Anna Ryczko, Julia Szałaj, Patrycja Węglarz (kl. IIb);  konkurs matematyczny w kategorii klas I, II, III - I miejsce: Kamil Jonik (kl. I), Franciszek Garbacz (kl. IIb), Karolina Ryczko (kl. III);  szkolny konkurs ortograficzny w kategorii kl.II - III „Sówka mądra główka” - I miejsce: Adrian Masłowski (kl. IIa), Julia Szałaj (kl. IIb), Lena Sekulska (kl. III); konkurs „Znajomości prawa szkolnego” etap I (23 uczestników) - I miejsce: Karolina Strojek (kl. IVa); konkurs „Znajomości prawa szkolnego” etap II (23 uczestników) - I miejsce: Patryk Fatyga (kl. VI); konkurs ortograficzny ,,Mistrz Ortografii” etap I (6 uczestników) - I miejsce: Natalia Wraga (kl. IVa); konkurs ortograficzny ,,Mistrz Ortografii” etap II (16 uczestników) - I miejsce: Natalia Wraga (kl. IVa); konkurs Czytelniczy dla klas IV - VI „Czy znasz Mikołajka?” (17 uczestników) - I miejsce: Karolina Strojek (kl. IVa), Franciszek Garbacz (kl. Ib), Lena Sekulska (kl. II), Gabriela Olak (kl. IIIa), Marcelina Łuczyn (kl. IIIb); konkurs przyrodniczy dla klas IV - VI „Tajemnice przyrody” (18 uczestników) - I miejsce: Karolina Strojek (kl. IVa), Artur Nizio (kl. V), Piotr Kotuła (kl. VI); konkurs plastyczny „Świąteczna pisanka” (19 uczestników) - I miejsce: Kamil Pytlak (kl. I); Karolina Strojek (kl. IVa); konkurs plastyczny „Choinki, bombki i inne ozdoby świąteczne” (26 uczestników) - I miejsce: Kornelia Jaskowiak (kl. III), Adamiec Aleksandra (kl. VI); konkurs historyczny  dla klas IV - VI „W starożytnym Rzymie”(18 uczestników) - I miejsce: Bartłomiej Waliłko (kl. V); konkurs z języka angielskiego dla klas IV - VI (13 uczestników) - I miejsce: Bartłomiej Waliłko (kl. V); Turniej „Wiedzy o Bezpieczeństwie” w kategorii klas IV (27 uczestników) - I miejsce: Wiktoria Jonik (klasa IVb); Turniej wiedzy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” (24 uczestników) - I miejsce Piotr Kotuła (kl. VI); szkolny konkurs czystości zorganizowany przez szkolne koło PCK dla klas I - VI - I miejsce: klasa IVa (1816 pkt.); konkurs Wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II dla klas IV-VI (32 uczestników) - I miejsce: Maciej Pintal (kl. V).

c) Uczniowie godnie reprezentowali szkołę w konkursach pozaszkolnych: gminny Konkurs Ortograficzny w „Sówka mądra główka” – III miejsce: Lena Sekulska (klasa III), IV miejsce: Patrycja Węglarz (klasa IIb); powiatowy konkurs muzyczny „Festiwal Pieśni Dziecięcej”(14 uczestników) - III miejsce: Patrycja Węglarz (klasa IIb); Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie”- II miejsce: Natalia Masłowska (klasa V), III miejsce: Patrycja Węglarz (klasa IIb); -zespołowo: III miejsce - Perłowe gwiazdki; Ogólnopolski  turniej wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym (6 uczestników) etap gminny - I miejsce: Piotr Kotuła (kl. VI), Ogólnopolski turniej wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym (5 uczestników) etap powiatowy - IV miejsce: Piotr Kotuła, Aleksandra Kasprzyk, Michał Łokaj, Michał Piróg, Wodyńska Wiktoria (kl. VI); Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” etap gminny (9 uczestników) - III miejsce: Karolina Strojek (klasa IVa); gminny konkurs Mistrz Ortografii klas IV-VI (6 uczestników) - I miejsce: Natalia Wraga (kl. IVa), II miejsce Jagoda Sałek (klasa V), III miejsce: Katarzyna Kopel (kl. VI); gminny Konkurs Matematyczny dla kl. IV-VI-etap szkolny (19 uczestników) - I miejsce: Karolina Strojek (kl. IVa), Maciej Grzebieniak (kl. IVb), Magdalena Chudy, Artur Nizio, Bartłomiej Waliłko (kl. V), Michał Piróg (kl. VI), II miejsce: Aleksandra Szczur (klasa IVa), Piotr Kotuła (kl. VI), III miejsce: Miłosz Kulik (klasa IVa), Mateusz Żołopa (kl. IVb), Oliwia Schiffer, Aleksander Sieczka (kl. VI); gminny Konkurs Matematyczny dla kl. IV - VI (12 uczestników) - I miejsce: Aleksandra Szczur (klasa IVa), Nizio Artur (klasa V), - II miejsce: Maciej Grzebieniak (kl. IVb), Bartłomiej Waliłko (kl. V), Michał Piróg, Oliwia Schiffer (kl. VI), - III miejsce: Miłosz Kulik (kl. IVa), Piotr Kotuła (kl. VI).

d) Uczniowie naszej szkoły osiągali również sukcesy sportowe: Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt (9 uczestników) - II miejsce drużynowo: Natalia Masłowska, Jagoda Reichert (kl. V), Aleksandra Kasprzyk, Klaudia Kierońska, Oliwia Schiffer, Monika Pikuła, Amelia Mucha, Aleksandra Nalepa, Wiktoria Wodyńska (kl. VI); Półfinał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców (9 uczestników) - II miejsce drużynowo: Dawid Powęska, Norbert Schiffer (kl. V), Patryk Fatyga, Piotr Kotuła, Adrian Lesiczka, Michał Łokaj, Jan Madej, Piotr Pudełko, Tomasz Węglarz (kl. VI); Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w unihokeju chłopców (9 uczestników) - V miejsce drużynowo: Dawid Powęska, Patryk Kulik (kl. V), Patryk Fatyga, Piotr Kotuła, Adrian Lesiczka, Michał Łokaj, Jan Madej, Piotr Pudełko, Tomasz Węglarz (kl. VI); Powiatowe zawody w mini piłce ręcznej chłopców (10 uczestników) - II miejsce drużynowo: Dawid Powęska, Norbert Schiffer (kl. V), Patryk Fatyga, Piotr Kotuła, Adrian Lesiczka, Michał Łokaj, Piotr Pudełko, Aleksander Sieczka, Tomasz Węglarz, Jakub Wołoszyn (kl. VI); Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce w kategorii dziewcząt i chłopców (9 uczestników) - I miejsce: Klaudia Kierońska, Michał Łokaj, Piotr Pudełko, Tomasz Węglarz (kl. VI) - III miejsce: Aleksandra Kasprzyk (klasa VI); Gminny Trójbój Lekkoatletyczny chłopców (6 uczestników) - I miejsce drużynowo: Igor Kuliński (kl. III), Miłosz Kulik (kl. IVa), Maciej Grzebieniak, Mateusz Kasperek, Bartłomiej Szewc, Sławomir Żołopa (kl. IVb); Gminny Trójbój Lekkoatletyczny dziewcząt (8 uczestników), II miejsce drużynowo: Weronika Czop, Agata Klekacz, Wiktoria Paruch, Karolina Strojek, Aleksandra Szczur (kl. IVa), Marcelina Łuczyn, Magdalena Handziak, Wiktoria Jonik (kl. IVb); Powiatowy Trójbój Lekkoatletyczny chłopców (6 uczestników), I miejsce indywidualnie: Mateusz Kasperek (kl. IVb), III miejsce drużynowo: Igor Kuliński (kl. III), Miłosz Kulik (kl. IVa), Maciej Grzebieniak, Mateusz Kasperek, Bartłomiej Szewc, Sławomir Żołopa (kl. IVb); Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny Dziewcząt (8 uczestników) - I miejsce drużynowo: Justyna Dyjak (kl. V), Aleksandra Kasprzyk, Klaudia Kierońska, Amelia Mucha, Aleksandra Nalepa, Monika Pikuła, Oliwia Schiffer, Wiktoria Wodyńska (kl. VI); Powiatowy Czwórbój Lekkoatletyczny Dziewcząt (7 uczestników) - V miejsce drużynowo: Aleksandra Kasprzyk, Klaudia Kierońska, Amelia Mucha, Aleksandra Nalepa, Monika Pikuła, Oliwia Schiffer, Wiktoria Wodyńska (kl. VI); Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny chłopców (6 uczestników) - I miejsce drużynowo: Jan Madej, Norbert Schiffer (kl. V); Fatyga Patryk, Łokaj Mateusz, Piotr Pudełko, Węglarz Tomasz (kl. VI); Powiatowy Czwórbój Lekkoatletyczny chłopców (6 uczestników) - II miejsce drużynowo: Jan Madej, Norbert Schiffer (kl. V); Fatyga Patryk, Łokaj Mateusz, Piotr Pudełko, Węglarz Tomasz (kl. VI); Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w halowej piłce nożnej (10 uczestników) - II miejsce drużynowo: Jan Madej, Norbert Schiffer (kl. V); Patryk Czapla, Patryk Fatyga, Michał Łokaj, Piotr Kotuła, Adrian Lesiczka, Piotr Pudełko, Aleksander Sieczka, Tomasz Węglarz (kl. VI); Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej - IV miejsce drużynowo: Oskar Szczur, Miłosz Kulik (kl. IV b), Jan Madej, Norbert Schiffer (kl. V); Piotr Kotuła, Adrian Lesiczka, Michał Łokaj, Piotr Pudełko, Węglarz Tomasz (kl. VI).

W szkole podstawowej działo się wiele dobrego. Poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły stanowią m.in. dodatkowo realizowane programy i projekty edukacyjne. W szkole realizowane były Programy finansowane  ze środków UE: 1) Program  współfinansowany przez UE „Owoce w szkole”, w ramach którego 67 uczniów klas I - III otrzymywało owoce i warzywa w ciągu całego roku szkolnego; 2) Program  współfinansowany przez UE i ARR „Szklanka mleka”, w ramach którego 141 uczniów klas I - VI otrzymywało produkty mleczne w ciągu całego roku szkolnego. Realizowano wiele interesujących projektów szkolnych, które służyły poszerzaniu różnych umiejętności: „Zagrożenia związane z komputerem” (kl. IV), „Stworzenie świata dziełem Boga” (kl. V), Drzewo genealogiczne (kl. IV), Klasowy ogródek badań (kl. V), Najstarszy park narodowy świata (kl. VI), ”Mein Portfolio”- moje portfolio językowe (kl. V), „My English Portfolio” - moje osiągnięcia (kl. IV - VI). Realizowano projekt edukacyjny zewnętrzny „Klub Bezpiecznego Puchatka” (kl. Ia, kl. Ib). Uczniowie  mogli uczestniczyć w wielu zajęciach pozalekcyjnych: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów słabych lub mających trudności (logopedyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia rewalidacyjne,  dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki); zajęcia realizowane  przez nauczycieli w ramach godzin „kartowych” (różnorodne zajęcia dla uczniów realizowane w wymiarze 2 godz. tyg. przez każdego nauczyciela); różne zajęcia dla uczniów chętnych finansowane przez Radę Gminy Krzeszów (basen, logopedyczne, wyrównawcze).

Prowadziliśmy urozmaiconą pracę wychowawczą, aby dać uczniom możliwość przeżycia różnych wydarzeń oraz doświadczenia pozytywnych emocji i wzruszeń. Organizowaliśmy apele o różnorodnej tematyce i okazjonalne akcje przeprowadzane z udziałem Samorządu Uczniowskiego. Organizowaliśmy różne imprezy: imprezy szkolne (m.in. Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet, Komers kl. VI) imprezy okazjonalne z licznym udziałem zaproszonych gości  (m.in.: Bal karnawałowy - choinka, Dzień Babci i Dziadka,  Dzień  Matki)  uroczystości patriotyczne. Zorganizowano wiele  wycieczek, m.in.: wycieczkę do Łańcuta w nagrodę dla uczniów kl. III - VI wyróżnionych za naukę, osiągnięcia sportowe i aktywność szkolną, wycieczkę do Kazimierza Dolnego (kl. IVa), wycieczkę w Bieszczady (kl. V), do Ojcowa, Krakowa i Wieliczki (kl. VI), do Sandomierza (kl. III), a także ogniska  oraz dyskoteki i  uroczystości o charakterze okazjonalnym.

W szkole  przeprowadzane były różne akcje charytatywne: „Dzień Pluszowego Misia”, „Kiermasz Świąteczny”, „Góra grosza”- łącznie zebrano 7049 monet; we współpracy z Fundacją Przyjazny Świat Dziecka w ramach akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury.  Największą ilość makulatury w poszczególnych klasach udało się zgromadzić uczniom: Kamil Pytlak - 117kg (kl.I), Marta Bielec - 61kg (kl. IIb), Kamil Madej - 40 kg (kl. III), Aleksandra Kargol - 120,5 kg (kl. IVa), Emilia Samko - 178,5kg (kl. IVb), Natalia Masłowska - 400kg (kl. V), Piotr Kotuła - 65 kg (kl.VI). Wyniki indywidualne: I m-ce – Natalia Masłowska (kl. V, 400kg), II m-ce – Emilia Samko (kl. IVb, 178,5kg), III m-ce - Aleksandra Kargol (kl. IVa, 120,5kg).  Łącznie uczniowie szkoły zebrali: 1546,5, a poszczególne klasy odpowiednio: I - 328,5kg;   IIb - 116,5 kg; III - 76 kg; IVa - 132,5 kg; IVb - 178,5 kg; V - 589,5 kg i  VI - 125 kg. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączali się w te działania służące pomocy innym. To ważne, aby już najmłodsi dostrzegali potrzeby innych i potrafili  innym udzielać wsparcia.

Uczniowie zespołu szkół chętnie przygotowywali się do występów artystycznych i godnie reprezentowali szkoły w lokalnym środowisku, m.in. w czasie akademii  z okazji świąt państwowych (Święta Niepodległości, 3-go Maja, inne imprezy środowiskowe).

Uczniowie zdobywali nowe umiejętności i doświadczenia działając w: organizacjach  szkolnych - Samorządzie Uczniowskim, PCK, redakcji Gazetki Szkolnej „Szkolne Echo” oraz Drużynie Harcerskiej - 8WDH ZHP „Gawra”.

Stworzyliśmy uczniom możliwość przygotowania się oraz zdobycia dodatkowych uprawnień i umiejętności, m.in.  karty rowerowej (38 ucz.); umiejętności pływania (dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy Krzeszów uczniowie klas III - VI wyjeżdżali na Pływalnię Miejską do Nowej Sarzyny). Cieszymy się z tego, że wielu uczniów chętnie  rozwija swoje zdolności i zainteresowania dzięki ofercie innych instytucji, np. GOK-u (zajęcia artystyczne), KS „Rotunda”(piłka nożna), OSP Krzeszów (Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców – awans do Finału Wojewódzkiego).

Na bieżąco staramy się motywować uczniów do udziału w oferowanych przez szkołę formach działalności dydaktyczno-wychowawczej. Służy temu m.in. „Ranking postaw i osiągnięć uczniowskich”, który oprócz wyników w nauce i konkursach uwzględnia również zachowanie ucznia, jego zaangażowanie społeczne i pracę w różnych organizacjach. Wyniki rankingu „Postaw i osiągnięć uczniowskich” w r. szk. 2015/2016 przedstawiają się następująco: 1. Kotuła Piotr (kl. VI),  2. Strojek Karolina (kl. IVa), 3. Schiffer Oliwia (kl. VI), 4. Łokaj Michał (kl. VI), 5. Szczur Aleksandra (kl. IVa), 6. Waliłko Bartłomiej (kl. V), 7. Piróg Michał (kl. VI), 8. Węglarz Tomasz (kl. VI), 9. Pintal Maciej (kl.V ), 10. Reichert Jagoda (kl. V ).

Te wszystkie działania, podejmowane również w latach poprzednich, przyczyniły się do osiągnięcia dużego wyróżnienia,  jakim jest  niewątpliwie nadanie naszej szkole certyfikatu  „Wiarygodna szkoła podstawowa”.

W swoich działaniach wychowawczych dążyliśmy do tego, aby stwarzać dobrą atmosferę wychowawczą – by dzieci dobrze czuły się w szkole i ją lubiły. Działalność wychowawcza szkoły nakierowana była na wskazywanie uczniom właściwych postaw i zachowań. Jesteśmy dumni i zadowoleni z postawy i zachowania większości uczniów. U części uczniów klas starszych obserwujemy niskie poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone zadania oraz ignorancję wobec różnych poleceń i niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań w terminie. U części uczniów widoczny jest też brak poszanowania swojego mienia, ale też cudzej własności (np. „darmowych podręczników”). Nad eliminowaniem tych wad powinni pracować wszyscy dorośli z najbliższego otoczenia dziecka.

Jesteśmy wdzięczni i bardzo cenimy sobie to, że wielu z Państwa na bieżąco interesuje się wydarzeniami szkolnymi oraz wspomaga naszą pracę w różnorodny sposób , m.in. pomagając w organizacji  imprez klasowych i szkolnych. Ważna i bardzo pomocna jest aktywność oraz zaangażowanie „trójek klasowych”: kl. I - Piotrowska Sylwia, Mroczek Danuta, Schossler Katarzyna; kl. IIa - Dziedzic Monika, Masłowska Dominika, Kida Anna; kl. IIb - Prucnal-Łoś Monika, Garbacz Kinga, Garbacz Sylwia; kl.III - Wołoszyn Paweł, Dziedzic Monika, Schiffer Małgorzata; kl.IVa - Strojek Małgorzata, Wodyńska Renata, Kulik Marta; kl. IVb - Olszówka Anna, Kasperek Lucyna, Nalepa Joanna; kl.V - Masłowska Dominika, Reichert Ewa, Pawęska Anna; kl.VI - Czapla Anna, Fatyga Agnieszka, Piróg Dominika.

Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców klasy szóstej i dziękujemy tym wszystkim, którzy przez cały okres nauki ich dzieci w szkole podstawowej wspierali nas w różnych działaniach wychowawczych oraz ofiarowali swą pomoc w organizacji wielu przedsięwzięć pozalekcyjnych.

Serdecznie dziękujemy Prezydium Rady Rodziców w składzie:  Piotrowska Sylwia - przewodnicząca, Olszówka Anna - wiceprzewodnicząca, Dziedzic Monika - sekretarz, Strojek Małgorzata - skarbnik, Piróg Dominika - członek, Prucnal-Łoś Monika - członek, oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:  Sieczka Mirosław - przewodniczący, Szczur Anna - wiceprzewodnicząca, Żołopa Ewa - sekretarz, Bis Beata – członek, za troskę we wspólnym realizowaniu zadań wychowawczych.

W  dniu zakończenia roku szkolnego składam Państwu - w imieniu własnym oraz wychowawców klas i nauczycieli - gorące podziękowania za okazywane nam wsparcie i pomoc. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy wspólnie poszukiwać nowych form współdziałania takich, które jeszcze lepiej będą służyć wspomaganiu rozwoju naszych uczniów. Zachęcamy Rodziców do częstego odwiedzania naszej strony internetowej www.zskrzeszow.pl, gdzie znajdziecie Państwo wiele informacji dotyczących bieżącej pracy szkoły. Zachęcamy też do częstego kontaktu w szczególności z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów.

Wakacje to dla dzieci czas wypoczynku, który niesie też wiele zagrożeń. Młodzi ludzie, poszukując różnych form spędzania wolnego czasu, czasami nieodpowiednich do swojego wieku - zapominają o elementarnych zasadach bezpieczeństwa (m. in. na drogach, nad zbiornikami wodnymi). Wiele zagrożeń i niebezpieczeństw może nieść również korzystanie z Internetu. Dlatego rodzice powinni przejawiać zainteresowanie tym, jak dzieci korzystają z tego (na pewno interesującego i bardzo zajmującego) źródła wiedzy i rozrywki.

Wszystkim naszym uczniom i absolwentom życzę wspaniałego wypoczynku oraz wielu niezapomnianych przygód i wrażeń wakacyjnych, a Rodzicom zadowolenia i satysfakcji z postawy swoich dzieci.

 

Z poważaniem,

Mirosław Siek

– Dyrektor Zespołu Szkół w Krzeszowie

 

Krzeszów,  24.06.2016 r.

 

P.S.

1. Zachęcam do odwiedzania szkolnej strony internetowej, na której znajdą się bieżące informacje i komunikaty (np. dotyczące podręczników dla klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum; rozpoczęcia nowego roku szkolnego, wyników rekrutacji itp.).

2. Rodzice uczniów niepełnosprawnych  z klasy VI szkoły podstawowej i z klasy III gimnazjum  prawdopodobnie będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” (informacje przekażemy w terminie późniejszym - komunikaty na stronach internetowych: www.krzeszow.pl i www.zskrzeszow.pl).

3. Istnieje możliwość skorzystania z dużego dofinansowania do wypoczynku letniego przez dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS (ubezpieczone co najmniej jedno z rodziców). Wypoczynek w  Poroninie w okresie od 18.08. do 31.08.2016 r. – szczegóły w OPS Krzeszów.

 
List do rodziców uczniów Gimnazjum - 2016 r

Szanowni Rodzice,

Na zakończenie roku szkolnego, zgodnie z naszą tradycją,  przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje z życia szkoły. Dzielimy się własnymi spostrzeżeniami i refleksjami wynikającymi z naszej całorocznej pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz  przekazujemy najważniejsze wnioski. Wielu z Państwa powinno mieć ogromną satysfakcję z osiągnięć swoich dzieci w bieżącym roku szkolnym. My jesteśmy szczególnie dumni ze wszystkich naszych pracowitych, ambitnych i kulturalnych uczniów, którzy m.in. wykazywali się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje wysiłek uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysoką średnią ocen: klasy pierwsze: Pokora Maciej-4,86; Sokal Mateusz -4,92; Łepko Jakub - 4,85; klasy drugie: Pintal Aleksandra - 5,36; Szuryn Julia - 5,21; Nastała Julia - 5,00; Kurzanowska Agnieszka – 4,79; klasy trzecie: Dziedzic Marcin  – 5,06; Ryczko Natalia – 5,06; Wodecka Sylwia – 5,06; Krupa Katarzyna – 4,94; Jednacz Adrianna – 4,83;  Patricia Madej – 4,78; Hammer Dominika – 5,38; Kurzanowska Ewa – 5,11; Świerszcz Jagoda – 5,06; Kargol Dominika –4,83; Kurzanowska Aleksandra – 4,83.  Kolejność klas według średniej ocen (od najwyższej):

IIIa-3,85; IIIb-3,70; IIa-3,45; Ib-3,34; Ia-3,26; IIb-3,16.

Niestety, ale w tym roku, niektórzy uczniowie nie zaliczą roku szkolnego do udanych. To przykre, ale 3 uczniom z klas I i II wyznaczono egzaminy poprawkowe. Słabe wyniki tych uczniów wynikają głównie z braku sumienności i systematyczności w ich codziennej pracy. Ten fakt, to także porażka nauczycieli i rodziców, którzy nie potrafili być skuteczni w motywowaniu dzieci do nauki. Ci, którzy nie lubią się uczyć, wcale nie są zwolnieni z obowiązku opanowania wymagań koniecznych i z pracy nad własnym rozwojem.

Duży wpływ na wyniki w nauce ma frekwencja uczniów, która w bieżącym roku szkolnym przedstawia się w poszczególnych klasach następująco (od najwyższej): Ia - 96,6%; IIIa - 93,86%; IIa - 93,15%; IIb - 92,86%; IIIb - 90,20%, Ib - 92%. Bardzo dobrze, że 10 uczniów może pochwalić się prawie 100 % frekwencją. Niepokoi nas duża absencja uczniów w czasie zajęć edukacyjnych, szczególnie wtedy, gdy młodzieży łatwo znaleźć pretekst, aby nie przyjść do szkoły (po egzaminie gimnazjalnym, po komersie, w ostatnim tygodniu nauki szkolnej, itp.). Martwi też brak chęci wspólnego spędzania czasu wolnego, m.in. w czasie dyskotek i innych uroczystości szkolnych. Uważam jednak, że dawanie przyzwolenia na takie zachowania młodym ludziom jest  wyrządzaniem  im  dużej krzywdy.

Cieszymy się z bardzo  dobrych  wyników uczniów klas III na egzaminie gimnazjalnym w szczególności z zakresu języka polskiego – stanin 7, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotów przyrodniczych – stanin 6, z matematyki – stanin 5. Trochę słabiej wypadł egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym – stanin 4. Laureatka konkursu języka niemieckiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Magdalena Niwińska zwolniona była z egzaminu z języka obcego, otrzymując maksymalną liczbę punktów – stanin 9. Średnie wyniki z poszczególnych części egzaminu przedstawiają się następująco: 1) część humanistyczna: j. polski, historia i wiedza o społeczeństwie - średnie wyniki wyższe niż w powiecie i województwie; 2) część matematyczno-przyrodnicza: matematyka - średni wynik nieznacznie niższy niż w powiecie i niższy niż w województwie; przedmioty przyrodnicze - średni wynik wyższy niż w powiecie i nieznacznie niższy niż w województwie; 3) język angielski: poziom podstawowy i poziom rozszerzony - średnie wyniki niższe niż w powiecie i województwie. Wyniki na egzaminie to ukoronowanie wieloletniej pracy ucznia, która naszym zdaniem mogłaby być jeszcze bardziej efektywna i bardziej  satysfakcjonująca wszystkich. Najwyższe wyniki uczniów z poszczególnych części egzaminu przedstawiają się następująco: W części humanistycznej: język polski - najwyższe wyniki z egzaminu uzyskali: Sylwia Wodecka (100%), Jagoda Świerszcz (100%),  Magdalena Niwińska (97%), Natalia Ryczko (97%), Dominika Hammer (97%), Ewa Kurzanowska (97%),  a z historii i wiedzy o społeczeństwie: Jagoda Świerszcz (91%), Dominika Hammer (88%), Magdalena Niwińska (84%). W części matematyczno-przyrodniczej: matematyka - najwyższe wyniki uzyskali: Oliwia Mroczek (93%), Dominika Hammer (93%),  Jagoda Świerszcz (89%) i Natalia Ryczko (86%), a z przedmiotów przyrodniczych: Daniel Sitkowski (96%), Jagoda Świerszcz (79%) i Dominika Hammer (75%). W części z języka obcego nowożytnego: język angielski - poziom podstawowy najwyższe wyniki uzyskali: Dominika Hammer (100%), Patricia Madej (98%), Tomasz Nowakowski (95%) i Jagoda Świerszcz (95%), a z poziomu rozszerzonego: Patricia Madej (93%), Dominika Hammer (85%), Sylwia Wodecka (80%) i  Jagoda Świerszcz (80%).

Kolejność uczniów według od najwyższego wyniku egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba pkt. możliwych do zdobycia to 200 pkt., w nawiasie przy nazwisku ucznia -  łączna liczba pkt. i średnia  arytmetyczna % ze wszystkich części)  na zakończenie klasy trzeciej: 1. Dominika Hammer (180 pkt., 90%),       2. Jagoda Świerszcz (178 pkt., 89%), 3. Magdalena Niwińska (177 pkt., 88,5%), 4. Sylwia Wodecka (166 pkt., 83%), 5. Patricia Madej  (151 pkt., 75,5%), 6. Paweł Cebula (148 pkt., 74%).

Stwarzaliśmy młodzieży możliwości rozwijania swoich różnorodnych zainteresowań oraz sprawdzenia wiadomości i umiejętności, a także przeżycia sukcesu w różnorodnych konkursach, które spotykały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Oto zwycięzcy tych konkursów:

a) Konkursy dla uczniów gimnazjów organizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: konkurs polonistyczny (13 uczestników) - I miejsce: Julia Szuryn (klasa IIa) i udział w etapie rejonowym; chemiczny (3 uczestników) - I miejsce Natalia Ryczko (klasa IIIa); konkurs biologiczny (8 uczestników) - I miejsce: Julia Szuryn (klasa IIa); konkurs geograficzny (1 uczestnik) - I miejsce: Magdalena Niwińska (klasa IIIa); konkurs matematyczny (7 uczestników) - I miejsce: Rafał Taras (klasa IIb); konkurs z fizyki (2 uczestników) - I miejsce: Dominika Hammer (klasa IIIb); konkurs z języka angielskiego (13 uczestników) - I miejsce: Julia Szuryn  (klasa IIa), konkurs historyczny (4 uczestników) - I miejsce: Marcin Dziedzic (klasa IIIa); konkurs z języka niemieckiego - I miejsce: Magdalena Niwińska (klasa IIIa), udział w etapie rejonowym i laureatka etapu wojewódzkiego; konkurs informatyczny (1 uczestnik) - I miejsce: Maciej Kopel (klasa IIa).

b) Zwycięzcy innych konkursów szkolnych: „Znajomość prawa szkolnego”- etap I (21 uczestników)           - I miejsce: Hammer Dominika (klasa IIIb); „Znajomość prawa szkolnego”- etap II (15 uczestników) - I miejsce: Mateusz Łokaj (klasa IIIb); historyczny „Rzeczpospolita w okresie oświecenia” (5 uczestników) - I miejsce: Aleksandra Kurzanowska (klasa IIIb); konkurs ortograficzny dla klas II „Mistrz ortografii” - etap II (15 uczestników) - I miejsce: Julia Szuryn (klasa IIa), konkurs ortograficzny dla klas III „Mistrz ortografii” - etap II (12 uczestników) - I miejsce: Sylwia Wodecka (klasa IIIa), Jagoda Świerszcz (klasa IIIb); konkurs plastyczny „Choinki, bombki i inne ozdoby świąteczne”(5 uczestników) - I miejsce: Natalia Ryczko (klasa IIIa); Międzyklasowy konkurs plastyczny „Dopalacze twoim wrogiem”(18 uczestników) - 1 miejsce: Marlena Fusiarz (klasa IIIb), Iwona Masłowska (klasa IIIb); konkurs polonistyczny „Autorzy naszych lektur” (23 uczestników) - I miejsce: Ryczko Natalia (klasa IIIa); konkurs polonistyczny „Autorzy naszych lektur - życie i twórczość” (15 uczestników) - I miejsce: Hammer Dominika (klasa IIIb); konkurs języka angielskiego (17 uczestników) - I miejsce: Julia Szuryn (klasa IIa); Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym - etap szkolny (12 uczestników) - I miejsce: Mateusz Łokaj (klasa IIIb); konkurs matematyczny w kategorii uczniów klas I, II i III (108 uczestników) - I miejsce: Maciej Pokora (klasa Ia), Rafał Taras (klasa IIb), Paweł Cebula (klasa IIIb); konkurs ekologiczny (4 uczestników)-I miejsce: Agnieszka Kurzanowska (klasa IIb), konkurs informatyczny dla kl. II (8 uczestników) - I miejsce: Maciej Kopel (klasa IIa).

c) Uczniowie godnie reprezentowali szkołę w konkursach pozaszkolnych: IV Powiatowy Konkurs Chemiczny pn. „Poczuj chemię do chemii” w kategorii II - zespołowej (3 uczestników) - I miejsce: Adrianna Jednacz (klasa IIIa), Natalia Ryczko (klasa IIIa), Daniel Sitkowski (klasa IIIb); II Powiatowy Konkurs Językowy dla Gimnazjalistów (4 uczestnik) - II miejsce: Magdalena Niwińska (klasa IIIa); Międzypowiatowy konkurs muzyczny „Krzeszowskie kolędowanie” (8 uczestników) - III miejsce jako zespół „Triola”: Kinga Bulicz (klasa IIb), Julita Brzyska (klasa Ia), Izabela Jajak (klasa IIa), Wiktoria Mucha (klasa IIa), Patrycja Bzdyra (klasa IIIa), Marlena Fusiarz (klasa IIIb), Dominika Kargol (klasa IIIb), Magdalena Sokal (klasa IIIa); Konkurs plastyczny „Zmierz się z cukrzycą”- (2 uczestników) - III miejsce: Aleksandra Pydo (klasa IIb);   Powiatowy Konkurs Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”(5 uczestników)-wyróżnienie: Aleksandra Chara (klasa Ia), Aleksandra Pintal (klasa IIa); Międzywojewódzki konkurs-1050 lat chrześcijaństwa w Polsce (2 uczestników)-laureat Aleksandra Pintal (klasa IIa); Ogólnopolski konkurs wiedzy o BRD na szczeblu gminnym (9 uczestników) - I miejsce: Jakub Olszówka (klasa IIIa), Ogólnopolski Turniej Wiedzy o BRD na szczeblu powiatowym (4 uczestników) - III miejsce drużynowo: Jakub Olszówka, Szymon Zielonka, Dawid Rodziewicz (klasa IIIa), Mateusz Łokaj (klasa IIIb); OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” - etap gminny (17 uczestników) – I miejsce: Natalia Ryczko, - II miejsce: Szymon Zielonka (klasa IIIa), - III miejsce: Patryk Nizio (klasa Ia), - IV miejsce Maciej Klekacz (klasa IIa); OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”  -  etap powiatowy  - Ryczko Natalia (klasa IIIa) - udział.

d) Uczniowie naszej szkoły osiągnęli szereg sukcesów sportowych: Powiatowe Mistrzostwa Coca-Cola Cup 2015 - I etap: V miejsce drużynowo: Andrzej Dziedzic (kl. Ia), Adrian Jasiński (kl. Ib), Adam Łój, Klekacz Maciej, Piotr Sadło (kl. IIa), Jakub Wnuk, Dawid Rodziewicz, Jakub Olszówka, Sylwester Igras, Szymon Zielonka  (kl. IIIa); Powiatowa Gimnazjada w tenisie stołowym dziewcząt (4 uczestników) - IV miejsce: Aleksandra Chmielewska (kl. Ia), Wiktoria Kulińska (kl. Ib) - V miejsce: Jadwiga Kutman (kl. IIIa); Jagoda Świerszcz (kl. IIIb); Powiatowa Gimnazjada w unihokeju chłopców (12 uczestników) - II miejsce drużynowo: Kacper Wnuk,  Maciej Klekacz, Adam Łój (kl. IIa), Jakub Olszówka, Szymon Zielonka, Sylwester Igras, Jakub Wnuk, Dawid Rodziewicz (kl. IIa), Marcin Dziedzic, Sylwester Igras, Jakub Wnuk (kl. IIIa); Łukasz Ryczko, Mateusz Łokaj, Tomasz Nowakowski (kl. IIIb); Powiatowa Gimnazjada w unihokeju dziewcząt (13 uczestniczek) - I miejsce drużynowo: Izabela Jaskowiak (kl. Ib), Izabela Jajak, Magdalena Igras, Kinga Krupa (kl. IIa), Natalia Ryczko, Adrianna Jednacz, Patricia Madej, Wiktoria Kumięga, Katarzyna Krupa, (kl. IIIa), Marlena Fusiarz, Katarzyna Wójcik, Weronika Wraga, Dominika Hammer (kl. IIIb); Wojewódzka Gimnazjada w unihokeju dziewcząt (13 uczestników) - V miejsce drużynowo: Izabela Jaskowiak (kl. Ib), Izabela Jajak, Magdalena Igras, Kinga Krupa (kl. IIa), Natalia Ryczko, Adrianna Jednacz, Patricia Madej, Wiktoria Kumięga, Katarzyna Krupa, (kl. IIIa), Marlena Fusiarz, Katarzyna Wójcik, Weronika Wraga, Dominika Hammer (kl. IIIb); Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce (dziewcząt i chłopców) (15 uczestników) - II miejsce: Jagoda Brzyska (kl. IIb), - III miejsce: Kinga Krupa (kl. IIa), Dawid Rodziewicz (kl. IIIa).

W gimnazjum działo się bardzo wiele  dobrego. Poszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły stanowią dodatkowo realizowane projekty edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie klas drugich realizowali obowiązkowe projekty edukacyjne, które zostały uroczyście podsumowane w maju br.

Realizowano wiele interesujących projektów szkolnych, które służyły poszerzaniu różnych umiejętności, m.in.: 1) Drzewo genealogiczne – projekt z wos - u (kl.II), 2) Specjalności kulinarne w krajach DACHL (kl. I - II), 3) „Lekcje odwrócone” – uczniowie uczniom (kl. I - III), 4) Czym zaskakuje Sherlock Holmes? (kl. II), 5) Co mówią do nas filozofowie? (kl. III), 6) „Bryły” – projekt z matematyki (kl. IIIb).

Uczniowie  mogli uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych, m.in.: koło zainteresowań z  informatyki; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów słabych; zajęcia realizowane przez nauczycieli w ramach godzin „kartowych” (różnorodne zajęcia dla uczniów realizowane w wymiarze 2 godz. tyg. przez każdego nauczyciela); różne zajęcia dla uczniów chętnych finansowane przez Radę Gminy Krzeszów. Szkoda, że tak trudno było motywować uczniów do systematycznego uczestnictwa w tych zajęciach, szczególnie w zajęciach „kartowych”.

Prowadziliśmy urozmaiconą pracę wychowawczą, aby dać uczniom możliwość przeżycia różnych wydarzeń oraz doświadczenia pozytywnych emocji i wzruszeń. Organizowaliśmy apele o różnorodnej tematyce i okazjonalne akcje przeprowadzane z udziałem Samorządu Uczniowskiego.

Zorganizowaliśmy szereg różnych imprez dla młodzieży: imprezy szkolne (m.in. Dzień Chłopaka; Andrzejki; Mikołajki; Bal Zimowy; Walentynki; Dzień Kobiet; Otrzęsiny; Komers kl. III;  imprezy okazjonalne z licznym udziałem zaproszonych gości,  m.in. Dzień  Matki;  uroczystości patriotyczne. Zorganizowano wiele  wycieczek, m.in.: wycieczka do Kielc i Chęcin - w nagrodę za wysokie wyniki w nauce i aktywność szkolną, do Zakopanego (kl. IIa, IIb), do Warszawy (kl. IIIa, IIIb), do Rzeszowa na Festiwal Nauki (kl. I - III), oraz  wyjazdy do kina, teatru i innych instytucji kultury do: Stalowej Woli (kl.I, IIa), Rzeszowa (kl. Ia, Ib, IIIa, IIIb, ) a także wyjazdy na dni otwarte i targi edukacyjne do: Niska, Rudnika, Leżajska (kl. IIIa, IIIb). Odbył się również biwak integracyjny dla klasy Ia i Ib w Łążku Garncarskim. Organizowano ogniska klasowe, dyskoteki i inne okazjonalne uroczystości.

W szkole przeprowadzane były różne akcje charytatywne: „Dzień Pluszowego Misia”; „Kiermasz Świąteczny”;  we współpracy z Fundacją Przyjazny Świat Dziecka w ramach akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury. Największą ilość makulatury udało się zgromadzić uczniom: Adrianna Jednacz 116 kg (kl.IIIa), Patrycja Bzdyra 68 kg (kl.IIIa), Izabela Strzęciwilk 57 kg (kl.IIa). Łącznie uczniowie szkoły zebrali:  445 kg. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączali się w  działania służące pomocy innym. To ważne, aby już  najmłodsi dostrzegali potrzeby innych i potrafili  innym udzielać wsparcia.

Zrealizowano kilka projektów profilaktycznych przybliżających uczniom różne zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi, m.in. projekt „Trzymaj formę”.

We współpracy z Państwem, z dużym rozmachem, zorganizowaliśmy kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cieszy nas aktywność, pomysłowość i zaangażowanie naszych uczniów w organizację charytatywnych imprez. Uczniowie zespołu szkół chętnie przygotowywali się do występów artystycznych i godnie reprezentowali szkołę w lokalnym środowisku, m.in. w czasie „Powidlaków” oraz akademii  z okazji świąt państwowych (Święta Niepodległości, 3-go Maja, innych uroczystości środowiskowych).

Uczniowie mogli zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia działając w  organizacjach  szkolnych:

Samorządzie Uczniowskim, PCK, redakcji Gazetki Szkolnej „Eureka”, Drużynie Harcerskiej-8WDH ZHP „Gawra”. Cieszymy się z tego, że wielu uczniów chętnie  rozwija swoje zdolności i zainteresowania dzięki ofercie innych instytucji, np. GOK (zajęcia artystyczne), KS „Rotunda”(piłka nożna), OSP Krzeszów (Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców – awans do Finału Wojewódzkiego.

Staramy się motywować uczniów do udziału w oferowanych przez szkołę formach działalności dydaktyczno-wychowawczej. Służy temu m.in. „Ranking postaw i osiągnięć uczniowskich”, który oprócz wyników w nauce i konkursach uwzględnia również zachowanie ucznia, jego zaangażowanie społeczne i pracę w różnych organizacjach. Wyniki rankingu „Postaw i osiągnięć uczniowskich” w r. szk. 2015/2016 przedstawiają się następująco: 1) Hammer Dominika (kl.IIIb), 2) Szuryn Julia (kl.IIa), 3) Dziedzic Marcin (kl.IIIa), 4) Pintal Aleksandra (kl.IIa), 5) Ryczko Natalia (kl.IIIa), 6) Jednacz Adrianna (kl.IIIa), 7) Wodecka Sylwia (kl.IIIa), 8) Kurzanowska Ewa (kl.IIIb), 9) Niwińska Magdalena (kl.IIIa), 10) Świerszcz Jagoda (kl.IIIb).

Kolejność klas w rankingu (według średniej liczby punktów, od najwyższej): IIIa, IIIb, IIa, Ib, Ia i IIb.

W swoich działaniach wychowawczych dążyliśmy do tego, aby stwarzać dobrą atmosferę wychowawczą, by dzieci dobrze czuły się w szkole i ją lubiły. Działalność wychowawcza szkoły nakierowana była na wskazywanie uczniom właściwych postaw i zachowań. Jesteśmy dumni i zadowoleni z postawy i zachowania większości uczniów. U niektórych uczniów klas starszych obserwujemy niskie poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności za powierzone zadania oraz ignorancję różnych poleceń, niewywiązywanie się ze swoich zobowiązań w terminie. Nad eliminowaniem tych wad powinni pracować wszyscy dorośli z najbliższego otoczenia dziecka.

To bardzo cenne, że wielu z Państwa na bieżąco interesuje się wydarzeniami szkolnymi oraz wspomaga naszą pracę w różnorodny sposób, m.in. pomagając w organizacji  imprez klasowych i szkolnych. Bardzo ważna i bardzo pomocna jest aktywność oraz zaangażowanie „trójek klasowych”: kl.Ia - Olak Monika, Traka Barbara, Monika Pudło; kl.Ib - Jajak Renata, Hammer Dorota, Sobina Agnieszka, Łebko Agnieszka, Sokal Małgorzata; kl.IIa - Niedbała Anna, Krupa Agnieszka, Cal Małgorzata; kl.IIb - Dziewa Anna, Madej Monika, Drąg Bogumiła; kl.IIIa - Małek Maria, Niwińska Agnieszka, Mucha Zbigniew, Madej Józef; kl.IIIb - Sitkowska Irena, Świca Małgorzata, Wraga Teresa. Szczególne podziękowania kierujemy do rodziców klasy trzeciej i dziękujemy tym wszystkim, którzy przez cały okres nauki ich dzieci w gimnazjum wspierali nas w różnych działaniach wychowawczych oraz ofiarowali swą pomoc w organizacji wielu przedsięwzięć pozalekcyjnych.

Jesteśmy wdzięczni Prezydium Rady Rodziców w składzie:  Jajak Renata- przewodnicząca, Olak Monika - wiceprzewodnicząca, Madej Monika - sekretarz, Sitkowska Irena - skarbnik, Klekacz Bożena - członek, Madej Józef - członek Komisji Rewizyjnej w składzie: Świca Małgorzata - przewodnicząca, Mucha Zbigniew - wiceprzewodniczący, Drąg Bogumiła - sekretarz, Szydłowska Agata - członek - za troskę we wspólnym realizowaniu zadań wychowawczych.

Dziękujemy za pomoc we wspólnym realizowaniu zadań wychowawczych i mamy nadzieję, że ta współpraca będzie przybierać nowe formy, a nasze współdziałanie będzie przynosić jeszcze lepsze efekty wychowawcze. Zachęcamy Rodziców do częstego odwiedzania naszej strony internetowej www.zskrzeszow.pl, gdzie znajdziecie Państwo wiele informacji dotyczących bieżącej pracy szkoły. Zachęcamy też do częstego kontaktu w szczególności z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów.

W dniu zakończenia roku szkolnego składam Państwu - w imieniu własnym oraz wychowawców klas i nauczycieli - gorące podziękowania za okazywane nam wsparcie i pomoc.

Młodzież rozpoczyna okres wypoczynku, który niesie też wiele zagrożeń (m. in. na drogach, nad zbiornikami wodnymi). Dlatego tak szczególnie ważna jest troska  Państwa – rodziców o bezpieczeństwo  dzieci w tym okresie. Dotyczy to szczególnie zainteresowania się  uczestnictwem dzieci w różnych formach spędzania wolnego czasu niekiedy nawet nieodpowiednich do swojego wieku. Ponadto rodzice powinni przejawiać wiele zainteresowania tym, jak dzieci korzystają z interesującego i bardzo zajmującego źródła wiedzy i rozrywki jakim jest Internet.

Na ten wakacyjny okres – wszystkim uczniom i absolwentom życzę wspaniałego wypoczynku oraz przeżycia wielu niezapomnianych przygód, a Państwu życzę zadowolenia i satysfakcji z postawy Waszych dzieci.

 

Z poważaniem,

Mirosław Siek

– Dyrektor Zespołu Szkół w Krzeszowie

 

 

Krzeszów – 24.06.2016 r.

P.S.

1. Zachęcam do odwiedzania szkolnej strony internetowej, na której znajdą się bieżące informacje i komunikaty (np. dotyczące podręczników dla klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum; rozpoczęcia nowego roku szkolnego, wyników rekrutacji, itp.).

2. Rodzice uczniów niepełnosprawnych  z klasy VI szkoły podstawowej i z klasy III gimnazjum,  prawdopodobnie będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” (informacje przekażemy w terminie późniejszym - komunikaty na stronach internetowych: www.krzeszow.pl i www.zskrzeszow.pl).

3. Istnieje możliwość skorzystania z dużego dofinansowania do wypoczynku letniego przez dzieci rodziców ubezpieczonych w KRUS (ubezpieczone co najmniej jedno z rodziców. Wypoczynek w  Poroninie e okresie od 18.08. do 31.08.2016 r. – szczegóły w OPS Krzeszów.

 
Narkotyki - pomóż swojemu dziecku, się przed nimi bronić!

Szanowni Rodzice!!!

Dobrej relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość i akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i zainteresowanie sprawami dziecka - pomogą uchronić je przed kontaktem z narkotykami.

Więcej…
 
List do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej - 2014 r

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox