Programy Zewnętrzne - ZS - Archiwum
Program" Na wlasne konto"

"Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii.

Więcej…
 
Projekt edukacyjny "EDUSCIENCE"

Projekt EDUSCIENCE jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.

Więcej…
 
"YOUNGSTER"

W Zespole Szkół w Krzeszowie – Gimnazjum  od roku szkolnego 2010/2011 do roku 2012/2013  realizowany był program „Youngster” wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Głównym celem tego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z gmin poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom klas trzecich możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach doskonalących znajomość języka angielskiego.

Więcej…
 
PROJEKT EDUKACYJNY- ”MŁODZIEŻ ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZESZOWIE POZNAJE WALORY PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNE I HISTORIĘ SWOJEGO REGIONU”

W roku szkolnym  2008/2009 uczniowie Zespołu Szkół w Krzeszowie przystąpili do realizacji projektu ”Młodzież Zespołu Szkół w Krzeszowie poznaje walory przyrodniczo-turystyczne i historię swojego regionu”- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionie,
Więcej…
 
PROJEKT EDUKACYJNY- ”KURSY SZYBKIEGO CZYTANIA SZANSĄ PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI UCZENIA SIĘ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZESZOWIE”
W roku szkolnym  2008/2009 uczniowie Zespołu Szkół w Krzeszowie przystąpili do realizacji projektu ” Kurs szybkiego czytania szansą podniesienia efektywności uczenia się uczniów Zespołu Szkół w Krzeszowie”- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionie,
Więcej…
 
PROJEKT EDUKACYJNY- „SŁOŃCE - JAKO ŹRÓDŁO ŻYCIA I ENERGII”
W roku szkolnym 2007/2008  uczniowie naszej szkoły pracowali metodą projektu. Metoda ta zakłada samodzielne, odpowiedzialne, oparte na współpracy i koordynowane przez nauczyciela działania grupy uczniów, zmierzające do osiągnięcie zaplanowanych efektów.
Więcej…
 
PROGRAM EDUKACYJNY „ORANGE DLA ZIEMI”

Był to program edukacyjny skierowany dla uczniów i nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Fundację Grupy TP oraz Stowarzyszenie Ekspedycja w Głąb Kultury.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

Szkoła Podstawowa w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox