Szkoła Podstawowa w Krzeszowie - Realizowane projekty KSO
Projekt "Śladami przeszłości - historia szkolnictwa na terenie gminy Krzeszów i okolic"

Projekt realizowany był przez Krzeszowskie Stowarzyszenie Oświatowe w  ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w okresie od 01.06.2014 do 31.12.2014 r.

Skład Zespołu Projektu:

- Koordynator projektu - Krystyna Boćko,

- Koordynator ds. merytorycznych – Katarzyna Pokora,

- Koordynator ds. administracyjnych – Mieczysława Tutka,

- Specjalista ds. rozliczeń – Ewa Pokora.

Głównym celem projektu było  zaangażowanie miejscowej społeczności w aktywne działania zmierzające do zainteresowania lokalną historią oraz poszerzenie, pogłębienie i przybliżenie wiedzy o historii lokalnego szkolnictwa.

Celem dodatkowym projektu było ukazanie historii szkolnictwa na terenie Krzeszowa i jej okolic przez pryzmat problemów funkcjonowania szkół i trudnych warunków nauki i zdobywania wiedzy, a także poprzez pokazanie sylwetek nauczycieli i znanych absolwentów szkół oraz wydanie książki pt. „Historia szkolnictwa gminy Krzeszów i okolic”. Projekt był skierowany głównie do młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum w Krzeszowie oraz dorosłych mieszkańców Krzeszowa i kilkunastu okolicznych miejscowości, a ponadto do uczniów Szkoły Podstawowej w Krzeszowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem.

W ramach projektu  realizowano następujące działania:

- Warsztaty na temat „Idea wolontariatu”,

- Szkolenie wolontariuszy – warsztaty redakcyjne,

- Szkolenie dla młodzieży z gminy Krzeszów – warsztaty dziennikarskie,

- Spotkania „Klubu młodego historyka” dla młodzieży gimnazjalnej – wolontariuszy,

- „Wieczór z historią” – spotkanie z mieszkańcami gminy Krzeszów i okolic,

- Konkurs twórczości artystycznej „Ja i moja szkoła”,

- Konkurs plastyczny „ Nasze szkoły w oczach artystów – projekt okładki”,

- Zajęcia warsztatowe dla dorosłych „Ocalić zdjęcia od zapomnienia”,

- Spotkania zespołu redakcyjnego – wolontariuszy,

- Wydanie książki „Historia szkolnictwa gminy Krzeszów i okolic”,

- Spotkania podsumowujące realizację projektu.

Projekt angażował bardzo dużą grupę osób w różnych wieku (30 uczniów z gimnazjum, 40 osób dorosłych bezpośrednio związanych z realizacją projektu. Dodatkowo w planowanych konkursach i warsztatach wzięło udział 70 uczniów (szkoły podstawowej i gimnazjum) oraz 20 osób dorosłych.
 


Szkoła Podstawowa w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox