Zajęcia pozalekcyjne

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

w roku szkolnym 2017/2018

Szkoła Podstawowa w Krzeszowie

* Dla ucznia zdolnego

Nazwa zajęć

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel

Zajęcia wokalne
IVab, V
środa 6
Joanna Kargol
Kółko matematyczne V - VIII
wtorek (kl. V)
czwartek (kl. IV)
piątek (kl. VI)
godz.
7.10-7.55
co dwa tygodnie
Danuta Reichert

* Dla ucznia słabego

Nazwa zajęć

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej

II

środa

5

Beata Kargol

Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej I
czwartek
5
Małgorzata Pintal

Zajęcia z języka angielskiego

IVa
piątek 7
Wioletta Żołopa
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki
V-VII wtorek (kl. V)
czwartek (kl. IV)
piątek (kl. VI)
godz.
7.10-7.55
co dwa tygodnie
Danuta Reichert
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego V-VII środa godz.
7.10-7.55
Jolanta Konior
Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego IVab czwartek godz.
7.10-7.55
Młynarska Paulina
Zajęcia wyrównawcze z matematyki IVab czwartek 6 Jaśkowska –Czop Anna

* Dla zainteresowanych

Nazwa zajęć

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel

Kółko biblijne
IVab poniedziałek 6 Stanisława Harasiuk
Koło historyczne
VI-VII
czwartek
godz. 7.10-7.55 Anna Szuryn
Redagowanie gazetki "szkolne Echo" V-VII środa godz.
7.10-7.55
raz w miesiącu
Jolanta Konior
Zajęcia wychowania komunikacyjnego - karta rowerowa
IV-VI wtorek
godz. 7.10-7.55 Maria Kruk
Konsultacje z przyrody VI środa 7
Ewa Szałęga
SKS
V-VI
środa
czwartek
7
Wanda Wojtak
Zajęcia ortograficzne III poniedziałek 5 Pawęzka Anna
Zajęcia z języka niemieckiego V poniedziałek 6 Baran Agnieszka


*Dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nazwa zajęć

Klasa

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel

Zajęcia logopedyczne
poniedziałek

czwartek
godz. 7:10-7.55
12:00-15:20
Majkut Marzena
Świetlica
I - VI poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

godz. 7:10-7.55
12:00-15:00
Stanisława Harasiuk
Anna Szuryn
Agnieszka Fusiarz
Ewa Wojtowicz
"Ja wśród innych"- kształcenie umiejętności społecznych
V czwartek
7 Agnieszka Fusiarz
 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox