Zasady zwrotu książek i podręczników do szkolnej biblioteki

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach i godzinach. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:

  1. Podczas korzystania z biblioteki należy przestrzegać Procedur postępowania i przebywania na terenie Szkoły Podstawowej w Krzeszowie na czas pandemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
    i zwalczaniem COVID – 19.
  2. Zwroty wypożyczonych książek/lektur przyjmujemy w sali nr 9 przy szkolnej bibliotece (wejście od strony Domu Nauczyciela przy budynku byłego gimnazjum) w wyznaczonych terminach i godzinach (załącznik nr 1).
  3. Książki/lektury muszą być w jednorazowej torbie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą zwracającego.
  4. Zwrot podręczników szkolnych odbywać się będzie na zasadach opisanych w pkt 2 z umieszczonym wewnątrz jednorazowej torby oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o zwrocie wszystkich wypożyczonych na początki roku szkolnego 2019/2020 podręczników (załącznik 2).
  5. W przypadku niezgodności oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów ze stanem faktycznym zwracanych podręczników ponoszą oni odpowiedzialność materialną za ich brak lub uszkodzenie przez uczniów.
  6. Książki zwracane do biblioteki objęte są 3 dniową kwarantanną.
  7. Książki ze względu na możliwość nieodwracanego uszkodzenia nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach ani na alkoholu.


Załącznik  nr 1:

Harmonogram zwrotu książek i podręczników  do szkolnej biblioteki:

Data

Godzina

Klasa

Uwagi

15.06.2020

15.00 – 17.00

I

Lektury (podręczniki nie podlegają zwrotowi)*

16.06.2020

15.00 – 17.00

II

Lektury i  podręczniki

17.06.2020

15.00 – 17.00

III

Lektury i  podręczniki

18.06.2020

15.00 – 17.00

IV

Lektury (podręczniki nie podlegają zwrotowi)*

19.06.2020

9.00 – 11.00

VIIIa

Lektury i podręczniki

19.06.2020

11.00 – 13.00

VIIIb

Lektury i podręczniki

22.06.2020

9.00 – 11.00

VIa

Lektury i podręczniki

22.06.2020

11.00 – 13.00

VIb

Lektury i podręczniki

22.06.2020

15.00 – 17.00

V

Lektury i podręczniki

23.06.2020

9.00 – 11.00

VII

Lektury(podręczniki nie podlegają zwrotowi)*

*podręczniki po trzyletnim okresie użytkowania przeznaczone są na makulaturę

 


 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox