BohaterON w naszej szkole

W tym roku nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskim projekcie BohaterON, którego celem jest przypomnienie bohaterów II wojny światowej, a zwłaszcza ludzi walczących w powstaniu warszawskim w 1944 r. i uczczenie ich poświęcenia oraz oddania sprawie walki o wolność. Akcja polegała na poznaniu biografii powstańców, przeczytaniu wywiadów z nimi, poznaniu realiów walki cywilów, czasami dzieci przeciw regularnej armii obcego państwa, zrozumieniu, czym był brak wody, lekarstw, broni, głód, strach o siebie i swoich najbliższych,  życie w nieustannym zagrożeniu. Następnym zadaniem uczniów było napisanie listu lub laurki do wybranego przez siebie, żyjącego jeszcze uczestnika lub uczestniczki powstania, podziękowanie mu za poświęcenie, narażanie własnego zdrowia i życia, przekazanie słów podziwu, pamięci. W akcji wzięli udział ochotnicy z kl. V – VII, udało im się napisać 55 listów.

 

Zespół Szkół w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox