Szkoła Podstawowa w Krzeszowie - Strona główna - Aktualności ZS
Zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach IV - VIII

Od 26 października 2020 r. w klasach IV – VIII wprowadzone zostaje kształcenie na odległość.

Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI WYDAWANE W STOŁÓWCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Płatności za posiłki wydawane przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Krzeszowie należy dokonać z góry w terminie do 20-tego dnia każdego miesiąca.

Więcej…
 
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie informuje, że  na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i poz. 1093) po uwzględnieniu warunków lokalowych i możliwości organizacyjnych szkoły oraz po zasięgnięciu opinii organów szkoły ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  w roku szkolnym  2020/2021:

  1. 4 stycznia 2021 r.
  2. 5 stycznia 2021 r.
  3. 25 maja 2021 r. - egzamin kl. VIII  j. polski
  4. 26 maja 2021 r. - egzamin kl. VIII matematyka
  5. 27 maja 2021 r.  - egzamin kl. VIII  j. angielski
  6. 4 czerwca 2021 r.
  7. 24 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i poz. 1093)

Informacja: W wymienione powyżej dni zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują o pobycie ich dziecka w szkole.  Informację o potrzebie zorganizowania opieki należy przekazać do szkoły dwa dni wcześniej. W tych dniach nie będzie organizowane dożywianie ani dowożenie uczniów.

 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nie może nikomu odebrać”

Ignacy Paderewski

13 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Aby dostosować się do sytuacji związanej z pandemią, najmłodsi uczniowie zaprezentowali część artystyczną przez szkolny radiowęzeł. Z kolei Samorząd Uczniowski złożył zarówno nauczycielom, jak i uczniom życzenia, które wzbogacił symbolicznymi upominkami. Tego dnia wszyscy uczniowie ubrali się w barwy jesieni, aby przełamać panującą za oknami słotę i wprowadzić w szkolne mury ciepło złotej polskiej jesieni.

R. Kwiatkowski
„Im więcej kto z nas umie...”

Im więcej kto z nas umie.
Tym bardziej wie, jak mało,
I łatwiej to rozumie,
Im więcej kto z nas umie.

Bo okruch tylko w tłumie
Stanowi wiedzę całą –
Im więcej kto z nas umie,
Tym bardziej wie, jak mało.


 
-
 
SUKCESY SPORTOWE NASZYCH UCZNIÓW W ZAWODACH SPORTOWYCH

Pierwsze zawody w tym roku szkolnym za nami.

Więcej…
 
DZIEŃ CHŁOPAKA

W środę 30 września w Szkole Podstawowej w Krzeszowie świętowaliśmy Dzień Chłopaka.

Więcej…
 
Sukces naszych uczniów w konkursie „Bitwa Warszawska”
Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Bitwy Warszawskiej.
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 59

Szkoła Podstawowa w Krzeszowie
Ul. Ulanowska 7
37-418, Krzeszów
tel./fax : (15) 8798315

www.zskrzeszow.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Do oglądania strony polecamy przeglądarkę Mozilla Firefox